รถหรูส่งไปลาว

รถหรู กำลัง รอเอกสาร ส่ง ออก
จากด่านหนองคาย ไป นครหลวงเวียงจัน
สปป.ลาว  เศรษฐกิจ ลาว ดี ขึ้น เติบโต เกิน6%   มา 5 ปี ติดต่อกัน
เศรษฐี ใหม่ มี มากขึ้น  รถหรู ก็ขายดีขึ้น มาก..☺☺

No comments:

Post a Comment